Verpleeghuizen en zorginstellingen zijn bij uitstek gegevensverwerkers

Verpleeghuizen zijn bij uitstek gegevensverwerkers. Zij verwerken niet alleen persoonsgegevens, maar vooral ook bijzondere persoonsgegevens (AVG, artikel 9). Denk daarbij aan gezondheids-, genetische en biometrische gegevens. AVG artikel 9 lid 1 geeft aan dat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens verboden is, tenzij…..

“Verpleeghuizen en zorginstellingen zijn bij uitstek gegevensverwerkers” verder lezen