Gegevensbescherming in de zorg: rechten van de cliënt

Per 1 juli 2017 is een nieuwe wet en een nieuw besluit in de zorg in werking getreden. Namelijk de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens en het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders. Deze nieuwe wet- en regelgeving gaat over het uitwisselen van cliëntgegevens en de beveiliging in de zorg. De regels hebben qua beveiligingseisen een behoorlijke impact op ICT-oplossingen voor de zorg.

Rechten van de cliënt

“Gegevensbescherming in de zorg: rechten van de cliënt” verder lezen

De Functionaris Gegevensbescherming

Het nieuwe jaar is gestart, nog even en het is 25 mei 2018…..

Heeft u al een Functionaris Gegevensbescherming (FG)/Data Protection Officer (DPO) aangesteld?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), legt de verantwoordelijkheid voor een veilige (zorg)organisatie t.a.v. de veilige verwerking van persoonsgegevens waar zij hoort: bij het hoogste managementniveau. Dat betekent niet dat directieleden opeens diepgaande kennis van ICT, informatieveiligheid en privacy moeten hebben, wél dat er zo snel mogelijk een Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet worden aangesteld. In dit artikel beantwoorden we een aantal vragen rondom de FG, zoals bijvoorbeeld: moeten we een FG aanstellen? Wat doet een FG? Hebben we een eigen FG nodig? En nog veel meer.

“De Functionaris Gegevensbescherming” verder lezen

Voldoen aan de AVG

25 mei komt snel dichterbij!

De jaarwisseling staat alweer voor de deur en daarna komt 25 mei met een rap tempo dichterbij. Bent u inmiddels al voorbereid op de AVG  en heeft u de gepaste maatregelen genomen? Of bent u daar eigenlijk nog niet helemaal zeker van? Of misschien heeft u wel specifieke activiteiten die nog verricht moeten worden, maar waar u net geen medewerkers beschikbaar voor heeft?

“Voldoen aan de AVG” verder lezen

Datalekken…veel over gehoord, maar wat is het eigenlijk?

De meldplicht datalekken

Vooruitlopend op het in werking treden van de nieuwe privacy wetgeving per 25 mei 2018 is in Nederland op 1 januari 2016 de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Met deze wet is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangevuld met een verplichting voor organisaties om datalekken te melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). “Datalekken…veel over gehoord, maar wat is het eigenlijk?” verder lezen

Register van verwerkingen

Wat is nu precies ‘het verwerken van persoonsgegevens’? Daarover bestaat nog al eens onduidelijkheid. In dit artikel staan we stil bij het bewerken en verwerken en welke rechten en plichten daarbij horen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft het over het bewerken van gegevens door bewerkers. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) laat zien dat het bewerken van persoonsgegevens veel breder moet worden gezien.

“Register van verwerkingen” verder lezen

Voldoet uw cliëntenportaal aan de AVG?

Elke zorgorganisatie wil graag klantvriendelijk en dienstverlenend zijn naar haar cliënten. Eén van de middelen die daartoe wordt ingezet, in een steeds meer toenemende digitale dienstverlening, is het cliëntenportaal. Het cliëntenportaal is o.a. bedoeld om de eigen gegevens van de cliënt in te zien of om te communiceren met de zorgprofessionals van de zorginstelling. “Voldoet uw cliëntenportaal aan de AVG?” verder lezen